Global

Permanente heiser, taljer og arbeidsplattformer for alle tenkelige bruksområder

Heiser, taljer og arbeidsplattformer fra Alimak Hek brukes i en lang rekke bransjer på alle kontinenter rundt om i verden. Nesten ingen arbeidsmiljøer er for høye, for dype, for krokete eller for kronglete for tannstangdrevet vertikal tilgangsutstyr fra Alimak Hek.

Designet for alle tenkelige bruksområder, vårt utstyr leverer også enkel tilgang til å overvåke og yte service til viktige prosesser på eller i anleggene dine.

I denne delen kan du lese mer om bransjene som får levert effektive løsninger fra Alimak Hek, for økt lønnsomhet, effektivitet og konkurransefortrinn.

Industriheiser

Alimak piggstangheiser er designet og bygget for å tåle de ekstreme forholdene i verdens tøffeste arbeidsmiljøer, og er ofte førstevalget innen olje & gass, offshore og onshore, havner, stålarbeid, gruvedrift, sementarbeid og kraftindustrien.

Alimaks kunder som bruker tilgangs- og serviceheiser i mindre krevende miljøer tjener også på vår tekniske erfaring, som bygger på å levere våre produkter til brukere fra Antarktis til Sahara!

Konstruksjonstaljer og arbeidsplattformer

Konstruksjonsbransjen verden over er for tiden i kraftig endring. Bygningene vokser høyere og mer komplekse, og er konstruert på en annen måte enn for bare ti år siden. Nye forskrifter og krav til sikkerhet og service blir stadig strengere. I denne verdenen føler vi oss på hjemmebane.

Både store og små kunder er velkomne til å ta i bruk tilgangsutstyr fra Alimak Hek for å øke produktiviteten og forbedre kvaliteten, påliteligheten og de ansattes sikkerhet og tilfredshet.

Bransjer

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.