Alimak omdefinerer tilbudet av produkter og tjenester

2018-10-01

Som en følge av fusjonen mellom Alimak og Hek i 2001, har den svenske globale markedslederen og pioneren innen design, utvikling, produksjon og servicetjenester for vertikale adkomstløsninger for industri og anleggssektoren operert under merket Alimak Hek.

I et forsøk på å effektivisere og forenkle kommunikasjonen med alle interessentene, vil merkevaren gå tilbake til sitt opprinnelige navn. Dette er en naturlig endring, da produktene er vidkjent på markedet som kun “Alimak”. Å droppe Hek fra merket betyr ikke at det blir glemt. Merket og systemet Hek, og alt dette innebærer, forblir en del av selskapets DNA.

Alimak omdefinerer tilbudet av produkter og tjenester

Utvidet produktutvalg

Ytterlige tillegg til gruppen påvirker også merkevarebyggingen. Oppkjøpene av CoxGomyl, Manntech og Avanti ved utgangen av 2016 betyr at Alimak Group, Alimaks morselskap, doblet seg i størrelse og utvidet produktutvalget til å også tilby løsninger for fasadeadkomst og serviceheis-systemer for vindturbin-tårn. Oppkjøpet av de ovenfor nevnte foretakene har ført til en global omdefinering. Alle foretakenes salgskontor vil omdefineres som Alimak Group, mens fabrikkene vil beholde navnet til merket de produserer,

 

Introduksjonen av Alimak Service

Merkene i Alimak Group; Alimak, Avanti, CoxGomyl og Manntech lanserer en felles global organisasjon under navnet Alimak Service for å levere verdensledende hjelpetjenester og service til eierne og brukerne av Alimak Groups produkter og vertikale adkomstløsninger over hele verden.

Med servicesentre i 100 land og 700 ansatte, vil Alimak Service levere et fullt spekter av service, deler og opplæringsløsninger for å sørge for høyeste nivå av oppetid for produktene og for driftssikkerhet over den totale levetiden til utstyret.

“Gjennom Alimak Service, vil kundene våre fortsatt motta høykvalitets reservedeler og service av merkene slik de er vant til, men med den ekstra fordelen av et økt geografisk fotavtrykk, flere evner og bedre tidsleveranse av tjenestene”, sier Tormod Gunleiksrud, konsernsjef Alimak Group.

Endringen vil gjelde på tvers av hele serien av Alimak-produkter og trer i kraft gradvis fra 1. oktober, 2018.