Organisation / Företaget / Alimak Hek Rack and Pinion construction and industrial elevators Subpages

Global

En kundfokuserad organisation

Alimak Group AB, med säte i Stockholm, är huvudkontor för den globala verksamheten inom Alimak Hek-koncernen. Alimak Hek har tillverkning i Sverige och Kina.

Alimak Hek erbjuder produkter och tjänster genom ett omfattande nätverk av helägda sälj-, uthyrnings- och serviceföretag på cirka 15 marknader över hela världen. Dessutom har vi distributörer som arbetar under eget namn och som säljer våra produkter på ytterligare 75 marknader.

Nära dig

Vi finns representerade på sex kontinenter och våra sälj-, service- och uthyrningsföretag stödjer våra kunder genom ett stort sortiment av oöverträffade och starkt efterfrågade produkter och tjänster.