Global

En kundfokuserad organisation

Alimak Group AB är baserat i Stockholm och här finns huvudkontoret för den globala verksamheten inom koncernen. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan June 2015.

Alimak Hek erbjuder produkter och tjänster genom ett omfattande nätverk av helägda sälj-, uthyrnings- och serviceföretag på cirka 15 marknader över hela världen. Dessutom har vi distributörer som arbetar under eget namn och som säljer våra produkter på ytterligare 50 marknader.

Koncernledning

Koncernledningen inom Alimak Hek är: 

 • Tormod Gunleiksrud
  President and CEO
 • Stefan Rinaldo
  Chief Operating Officer
 • Per Ekstedt
  Chief Financial Officer
 • Henrik Teiwik
  Head of Business Area Construction Equipment and Business Area Rental
 • Tormod Gunleiksrud
  Head of Business Area Industrial
  • Mark Noble
   Head of Business Area General Industry
  • Jose (Pepe) Olguin
   Head of Business Area Oil & Gas
 • Frank Klessens
  Head of Group Product Management
 • Mike Pagendam
  Head of Business Area After Sales
 • Rolf Persson
  Head of Global Manufacturing
 • Alexander Pantchev
  Chief Procurement Officer
 • Sofia Wretman
  Kommunikations- och IR-chef

Nära dig

Vi finns representerade på sex kontinenter och våra sälj-, service- och uthyrningsföretag stödjer våra kunder genom ett stort sortiment av oöverträffade och starkt efterfrågade produkter och tjänster.