Global

Klätterplattformar

Klätterplattformar för effektivt fasadarbete

När ett byggprojekt är för högt eller för komplicerat för byggnadsställningar är klätterplattformar det uppenbara alternativet för fasadarbeten som murning, målning och lackering. Även på lägre höjder, från 40 meter och ned till 10 meter ger klätterplattformarna viktiga bidrag till säkerheten, produktiviteten och ekonomin.

Den medeltunga serien – HEK MC 450

HEK MC 450 är nästa generation av starka, robusta och kvalitativa klätterplattformar som tillhandahålls av Alimak Hek. Denna nya modell erbjuder det bästa förhållandet mellan prestanda och kvalitet för global användning i intervallet från lätta till medeltunga tillämpningar. Nyttolastkapaciteterna varierar från 2 500 kg till 4 500 kg och plattformens mått varierar från 4,2 m till 30,2 m.

Heavy-duty serien – HEK MC 650

Även för applikationer med högre prestandakrav finns en ny modell att tillgå. HEK MC 650 är den senaste plattformsmodellen i Alimak Heks sortiment med nyttolastkapaciteter som varierar från 2 500 kg till 7 500 kg och plattformens mått varierar från 4,3 m till 35,6 m.

Modulära serien – HEK MCM

Inom modern arkitektur finns fasader i alla former och storlekar. Vinklade, diagonala, överhängande eller lutande. Dessutom används glas- och fasadelement ofta i mycket stora format och i material som aluminium och natursten. I den här typen av situationer erbjuder HEK MCM-serien en mycket flexibel och fri arbetsyta som är säker och stabil att arbeta från. Nyttolastkapaciteterna varierar från 2 040 kg till 5 150 kg och plattformens mått varierar från 2,9 m till 32,6 m. HEK MCM ingår i det modulära systemet M-450.

Se animeringen om modulsystemet M-450:

 

products

HEK MC 450

Ergonomiskt enkel användningHek klätterplattformar kan lyfta alla typer av last och placera dem med centimeternoggrannhet. Tungt materiel och verktyg är sedan alltid inom räckhåll. Dessutom är det enkelt att arbeta på en Hek klätterplattform, eft...

more

HEK MC 650

Ergonomic ease of operationHek mast climbing work platforms can lift all types of load and position them to the nearest centimetre. Heavy tools and materials are then always within reach. Furthermore, working on a Hek mast climbing work platform...

more

HEK MCM

Inom modern arkitektur finns fasader i alla former och storlekar. Vinklade, diagonala, överhängande eller lutande. Dessutom används glaseringar och beläggningar ofta i mycket stora format och i material som aluminium och natursten. I den här type...

more

HEK MCM ABBA

Inom modern arkitektur finns fasader i alla former och storlekar. Vinklade, diagonala, överhängande eller lutande. Dessutom används glaseringar och beläggningar ofta i mycket stora format och i material som aluminium och natursten. I den här type...

more

Klätterplattformar

Trygghet i arbetet

Våra hissar är konstruerade, utformade och tillverkade för att ge tillförlitlighet på lång sikt samtidigt som de är mycket stryktåliga även i mycket tuffa arbetsmiljöer!