Global

Transportplattformar

Transportplattformar

Transportplattformar är lämpliga för vertikal transport av både personal och material på en byggarbetsplats. Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en konventionell materialhiss. Produkterna monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

Den lätta serien – HEK TPL

HEK TPL-hissarna är specialkonstruerade för mindre byggprojekt med begränsat utrymme och där lägre nyttolaster behövs. Nyttolasterna varierar från 300 till 2 000 kg och det finns fem (5) olika utföranden.

Den medeltunga serien – HEK TPM

Hek TPM används för att transportera material (t.ex. pallar och stora skivor, byggnadsställningar, minilastmaskiner, kök och annat material) som används inuti och utanpå byggnader. Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och finns i sex (6) utföranden som monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

products

HEK TPL 500 och 300

Den flexibla, robusta och enkla konstruktionen gör dessa enheter lämpade för alla vertikala transporter, inklusive direkttransporter till byggnader och byggnadsställningar, för nybyggnation eller renoveringar. HEK TPL 500 och 300 är konstruerade...

more

HEK TPL 2000 (D) & 1800

Resultatet av Alimaks forskning, som bygger på framgången för företagets övriga lätta modeller, är en transportplattform som även kan användas som materialhiss. Denna modell kännetecknas av flexibilitet, enkel användning och robust design, vilket...

more

HEK TPM 1300SD

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

HEK TPM 1600S

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

HEK TPM 3000T

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

HEK TPM 3000T2

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

HEK TPM 3000TD

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

HEK TPM 4000T

Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en vanlig materialhiss. De finns med två lyft- och sänkningshastigheter. Nyttolastkapaciteten varierar från 1 300 kg till 4 000 kg och fin...

more

Transportplattformar

Trygghet i arbetet

Våra hissar är konstruerade, utformade och tillverkade för att ge tillförlitlighet på lång sikt samtidigt som de är mycket stryktåliga även i mycket tuffa arbetsmiljöer!